Bezpieczeństwo

Szczególną uwagę zwracamy na kwestie związane z ochroną danych, które do nas trafiają. Są wykorzystywane jedynie w celu realizacji zlecenia.

Posiadamy Gwarancję ubezpieczeniową TU Europa na kwotę ponad 220 tys. PLN - sprawdź dokument.

Jesteśmy wpisani do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego. Nasz numer: 1132.

Pracownicy naszego biura są przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych.

Państwa dokumenty przechowywane będą w ogniotrwałym sejfie, którego zawartość jest ubezpieczona.

Gwarantujemy całkowitą dyskrecję.